Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.epkalenteri.fi-verkkosivustoa.

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Sivusto ei pääosin vastaa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Verkkosivustoa uudistetaan parhaillaan. Uudistettu sivusto julkaistaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Uusi sivusto toteutetaan digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT

Verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta Etelä-Pohjanmaan liittoon osoitteeseen kirjaamo@epliitto.fi tai puhelimitse 040 7515 610. Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

SAAVUTETTAVUUSKANTELU JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYSPYYNTÖ

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Etelä-Pohjanmaan liitosta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön.

Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilta löytyy lomake ilmoituksen tekemiseen.

 

Saavutettavuusseloste on julkaistu 22.9.2020