Anvisningar till arrangörerna

Upphovsrätt

Observera att du måste ha upphovsrätt till materialet som du publicerar i evenemangskalendern, t.ex. till texter, fotografier och videor. Evenemangskalendern innehåller material som skyddas av upphovsrätt, som text, bilder och fotografier, ljud, musik osv. Detta material är i Finland och internationellt skyddat av upphovsrätt och andra immaterialrätter. Rättigheterna till materialet tillhör Södra Österbottens förbund och arrangören, och andra får inte använda materialet utan särskilt tillstånd av Södra Österbottens förbund eller arrangörerna.

Blanketten fungerar i alla webbläsare

Under ”Lägg till evenemang” öppnas en blankett som fungerar i de vanligaste webbläsarna.

Genom att registrera dig kan du redigera uppgifterna

Det är inte obligatoriskt att registrera sig men genom att göra det får du ett användar-id och lösenord med vilka du kommer åt att redigera uppgifterna om ditt evenemang efter att du matat in det.

Obligatoriska fält i blanketten

I inmatningsblanketten för evenemang finns det några fält som måste fyllas i, t.ex. evenemangets namn, beskrivning, plats- och prisuppgifter. Evenemanget måste också sättas in under en av de alternativa kategorierna. Ett evenemang kan höra till flera olika kategorier. Det måste också finnas en bild på evenemanget.

Kontrollera platsuppgifterna

Kontrollera att de platsuppgifter du matat in är korrekta, alltså att adressen är rätt både i den skrivna texten och vid den platsnål som syns på kartan.

Länkar till andra webbplatser

Vi rekommenderar att du på inmatningsblanketten noggrant anger evenemangets egen webbplats och hur man hittar evenemanget på sociala medier. Då kan publiken vid behov lätt hitta mer information om ditt evenemang.

Bilder

Alla evenemang som publiceras måste ha en bild. Bilden ska på något sätt vara kopplad till evenemanget eller beskriva evenemangets natur. Du kan använda egna bilder av bra kvalitet eller bilder som finns färdigt i evenemangskalendern. De tillåtna filtyperna är jpg och jpeg. Bildens mått ska vara minst 1140 x 400 pixel. Den största tillåtna filstorleken är 2 Mb. Bäst fungerar en bild utan text.

Här hittar du anvisningar om hur man lätt kan minska bildstorleken >>

Kom ihåg att beakta upphovsrätten när du lägger upp bilder.